Перепоховання померлих

За приписами ст. 21 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та п. 2.12 «Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань» затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193, перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради на підставі письмового звернення особи, яка здійснила поховання, висновку органу санітарно-епідеміологічної служби, лікарського свідотства про смерть, дозволу виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

Перпоховання останків померлих воїнів із братських і одиночних могил здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про охорону культурної спадщини» (1805- 14) та Закон України «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1941-1945 років».

Під час перепоховання останків померлих контроль за дотриманням безпечних умов праці протягом усього терміну ведення робіт здійснює виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської ради.

Перпоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання.

Ритуальна служба забеспечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення. Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до Книги реєстрації.

Де можливо отримати послугу

  • Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради.

Документи, які необхідно подати для отримання послуги

  • заява користувача з обгрунтуванням причин перепоховання. Подати заяву на отримання послуги Заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованним листом).;
  • висновок органу санітарно-епідеміалогічної служби;
  • дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі;
  • копія паспорта заявника (копія 1-2 сторінок (3-6 за наявности відміток та сторінку з відміткою про реєстрацію місця проживання)) або копію паспорта заявника виготовленого у формі картки, що містить безконтактний єлектронний носій (копія лицьового та зворотного боку та копія паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання).

Строк надання адміністративної послуги

Згідно Закону України «Про адміністративні послуги» граничний строк надання адміністративної послги визначається законом, у разі якщо не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Результат надання адміністративної послуги

За результатами розгляду поданих документів виноситься рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обгрунтована письмова відмова.

Рішення може бути отримано Заявником особисто або уповноваженним представником заявника у разі наявності належним чином оформленої довіреності на отримання документів та документа, що посвідчує особу, або поштою.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в піщаних грунтах і через три роки — при похованні у зволожених грунтах важкого механічного складу та глиняних грунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховань забеспечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із ст. 192 Кримінального процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня грунту срозрівняна та засіяна травою.

Ст. 27 Закону України «Про поховання та похоронну справу» передбачено, що кожне поховання та перепоховання померлих реєструється спеціалізованним комунальним підприємством ( а в разі його відстуності — виконавчим органом сільскої, селищної, міської ради) у книзі реєстрації поховань померлих, форма якої встановлюється центральним оргином виконавчої влади, що забеспечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

У разі ліквідації кладовища книга реєстрації поховань померлих передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги

У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:

  • подання неповного переліку документів або невідповідність поданих документів встановленим вимогам;
  • відсутності обгрунтованих причин для перепоховання останків померлого.